اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و شرکت دانش بنیان پژوهشگران فن آور برنا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای اصلی کنفرانس:

- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
- بیومکانیک، مهندسی و فن آوری ورزشی
- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
- مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

محورهای فرعی کنفرانس:
- فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض
- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی
- تغذیه ورزشی
- مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
- مدیریت رویدادهای ورزشی
- مدیریت راهبردی در ورزش
- مدیریت رفتارسازمانی در سازمان های ورزشی
- گردشگری ورزشی
- کارآفرینی ورزشی
- خصوصی سازی در ورزش
- بازاریابی ورزشی
- اقتصاد و نوآوری در ورزش
- ورزش همگانی
- ورزش بانوان
- ورزش های بومی-محلی
- رسانه و ورزش
- فرهنگ و ورزش
- استعدادیابی ورزشی
- ورزش های آبی و ساحلی
- فناوری و مهندسی در ورزش
- پزشکی ورزشی
- ورزش و اوقات فراغت
- جامعه شناسی ورزشی
 -ورزش معلولین و جانبازان
 -اخلاق در ورزش
- حقوق ورزشی
- سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی