دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )

دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )

2rd Conference on development prospects of Torbate -heydarieh Region in 1404

پوستر دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )

دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات ) در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربت حیدریه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت حیدریه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش  چشم انداز  توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 به منظور ترسیم چشم انداز توسعه شهرستان تربت حیدریه در افق 1404  با مشارکت بیش از 40 نهاد علمی ،ادارات دولتی ،سازمان های خصوصی در تاریخ 8 بهمن 1394 برگزار می¬گردد تا  با شناخت چالش های فراروی شهرستان به  تعیین اهداف و ابعاد  بلند مدت توسعه شهرستان ،تدوین راهبردهای توسعه شهرستان و تعیین سیاستهای اجرائی شهرستان بمنظور فراهم ساختن زمینه و اسباب تحقق برنامه های  شهرستان در راستای سند چشم انداز بر اساس راهبردهای توسعه یاری نماید.

 

محورهای همایش:

محورهای اصلی همایش:

توسعه پایدار:
- مشارکت مردمی،سرمایه انسانی و نقش نخبگان در توسعه
-پتانسیل های معدنی ،صنعتی ،زیست محیطی
-راهکارهای توسعه شهری و روستایی
-افزایش ظرفیت های صنعت گردشگری
- کشاورزی پایدار ،صنایع جایگزین کشاورزی
-توسعه مراکز آموزشی

شهرسازی و توسعه شهری:
-سیاست های ملی و منطقه ای توسعه شهری پایدار
-توسعه تأسیسات زیر بنایی (ریلی ، هوایی وجاده ای)
-بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی
-عمران ،الگوهای معماری و توسعه پایدار
-همگرایی منطقه ای شهری و روستایی
- آمایش سرزمین

توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی:
-مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و تولید (کشاورزی و صنایع و...)
- جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
-بستر سازی برای مشارکت بخش خصوصی
-توسعه محصولات دامی (گوشت ،عسل ،لبنیات و...)
-توسعه محیط زیست و منابع طبیعی (معدن، خاک، آب و...)
-میراث فرهنگی ،میراث معنوی و صنایع دستی
-بحران های خانوادگی و آسیب های اجتماعی
-فرصت ها و چالش های اشتغال
-توسعه سلامت و جمعیت
- بیکاری و مشاغل کاذب
-تاریخ ،جغرافیا ، مرمت و احیا بناها
- رسانه، هنر ،فرهنگ و ادبیات
-و سایر موضوعات مرتبط       

محورهای فرعی همایش
فرهنگ ،هنر و معماری شهرستان

-     تأثیر جهانی شدن بر تحولات فرهنگی و اجتماعی منطقه تربت حیدریه
-     ادبیات ،زبان و گویش های ساکنان منطقه تربت حیدریه
-     مردم شناسی و فرهنگ عامه ساکنان منطقه تربت حیدریه
-     عوامل مختلف اجتماعی ،فرهنگی و شهری در شکل گیری هویت شهر تربت حیدریه
-     مشاهیر و چهره های برجسته منطقه تربت حیدریه
-     جایگاه میراث فرهنگی ،میراث معنوی و تاریخی منطقه تربت حیدریه
-     نمادهای آیینی قوم های تربت حیدریه
-     سیر تحولات بافتهای شهری منطقه تربت حیدریه
-     جایگاه هنر در زندگی ساکنان منطقه تربت حیدریه
-     آثار هنری ،پوشاک محلی و صنایع دستی ساکنان منطقه تربت حیدریه
-    موسیقی محلی منطقه تربت حیدریه

گردشگری شهرستان تربت حیدریه
-     اکوتوریسم و طبیعت گردی در منطقه تربت حیدریه
-     نقش گردشگری در توسعه اقتصادی ،اشتغال و محرومیت زدایی منطقه تربت حیدریه
-     ابعاد اجتماعی گردشگری منطقه تربت حیدریه
-     توسعه گردشگری منطقه تربت حیدریه ؛فرصت ها و چالش ها
-     بازاریابی و تبلیغات در توسعه گردشگری منطقه ای و ملی حوزه ی تربت حیدریه

ابعاد سیاسی –اجتماعی شهرستان تربت حیدریه
-     نقش تأسیس دانشگاه های مختلف در تربت حیدریه به منظور تغییر بافت فرهنگی و جمعیتی
-     تعامل شهرهای حاشیه منطقه تربت حیدریه و تأکید بر وجوه فرهنگ اسلامی به عنوان عامل همگرایی و همبستگی ساز
-     مسائل و ویژگی های اجتماعی ساکنان منطقه تربت حیدریه
-     نقش خیزش های مردمی در حفظ تمامیت ارضی و هویتی منطقه تربت حیدریه
-    آینده تحولات فرهنگی منطقه تربت حیدریه
-     تعامل شهرهای حاشیه تربت حیدریه و تأکید بر وجوه فرهنگی ،معماری و جغرافایی مشترک آنها

تاریخ و باستان شناسی شهرستان تربت حیدریه
-     تاریخ تحولات اسلامی در منطقه تربت حیدریه
-     تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی در منطقه تربت حیدریه
-     سلسله های تارخی در منطقه تربت حیدریه
-     اسناد ،مدارک و نقشه های تاریخی منطقه تربت حیدریه
-     بررسی تاریخی جاده منطقه تربت حیدریه
-     نام و هویت تاریخی منطقه تربت حیدریه
-     سیر تاریخی مداخلات اقوام بیگانه در منطقه تربت حیدریه ؛علل و ریشه ها
-     پیشینه فرهنگی ،تاریخی تجارت در منطقه تربت حیدریه
-     پیشینه تاریخی کشمکشهای منطقه تربت حیدریه
-     نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویسان و پژوهشگران درباره منطقه تربت حیدریه

جغرافیا و محیط زیست منطقه تربت حیدریه
-     ویژگی ها،ابعاد جغرافیایی و توانهای محیطی منطقه تربت حیدریه
-     جغرافیایی تاریخی تربت حیدریه در آثار جغرافیدانان و کارتوگرافان جهان
-     ابعاد فضایی و محیطی منطقه تربت حیدریه
-     جغرافیای انسانی و طبیعی منطقه تربت حیدریه
-    سکونتگاه های انسانی و منطقه تربت حیدریه
-   بلاهای طبیعی و منطقه تربت حیدریه

-و سایر موضوعات وابسته ...