اولین کنفرانس بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک در پتروشیمی و صنایع مرتبط

اولین کنفرانس بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک در پتروشیمی و صنایع مرتبط

First Conference on Carbon Market and Clean Development Mechanism in Petrochemical and Allied Indust

اولین کنفرانس بازار کربن و مکانیسم توسعه پاک در پتروشیمی و صنایع مرتبط در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۸ تا ۸ مهر ۱۳۸۸ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان محیط زیست، انجمن مهندسی شیمی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
شناسایی پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود برای اجرای پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک در صنعت پتروشیمی
شناسایی موانع موجود در توسعه پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک
ارایه راهکارهای لازم در جهت تسریع توسعه پروژه‌ها
 
محورهای علمی
1- بهینه سازی مصرف انرژی
2- مدیریت دی اکسید کربن
3- نقش درآمدهای کربن در توجیه پذیری پروژه های زیست محیطی
4- کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر
5- بهبود فرآیندی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
6- فرآیندهای نوین با شدت انتشار پایین(کم کربن)
7- جایگزینی سوختهای مایع با سوختهای کم کربن