اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

پوستر اولین همایش  استانی  فناوری  و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر

اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) در نظر دارد همایش استانی با عنوان" فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر" را با هدف  آشنایی با فناوری و تکنولوژی های نوین در شاخه های مختلف علوم کامپیوتر و گسترش مرزهای دانش، تبادل نظر علمی و فنی در زمینه مهندسی کامپیوتر و ارائه یافته های پژوهشگران مراکز پژوهشی -  علمی دانشگاه ها برگزار نماید.

 

محورهای همایش:

مهندسی نرم افزار
-فناوری‌های مهندسی نرم‌افزار
-سیستم های نرم افزاری
-مهندسی نرم افزار و روش های صوری
-معماری نرم افزار، مهندسی وب
-آزمون و ارزیابی نرم‌افزار
-متدولوژی های توسعه نرم افزار
-پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی
-امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری
-تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
-نظریه محاسبات، مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار
-مهندسی نرم افزار توزیع شده
-سایر مباحث مرتبط با مهندسی نرم افزار و سایر موارد مرتبط

  فناوری اطلاعات
-شبکه های کامپیوتری
-مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی
-سیستم های حمل و نقل و انتقال و ارتباطات هوشمند
-محاسبات اینترنتی، مشبک و خوشه ا ی
-پردازش موازی و سیستم های توزیع شده
-مدلسازی و ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری
-مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری و سیستم توزیع شده
-معماری سازمانی فناوری اطلاعات
-یادگیری الکترونیکی
-مدیریت فناوری اطلاعات
-انتقال داده
-امنیت شبکه های کامپیوتری
-سیستم های محاسباتی انسان محور
-معماری اطلاعات و مدیریت دانش و سایر موارد مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی فناوری و تکنولوژی های نوین در مهندسی کامپیوتر