سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز

سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز

3rd Conference on Challenges and Opportunities of Iranian Companies in Oil and Gas Contracts

سومین همایش چالشها و فرصتهای شرکتهای ایرانی در قراردادهای نفت و گاز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات همایش
1- نقش محوری شرکت های ایرانی در پروژه های بالادستی نفت و گاز
2- مدیریت اجرای پروژه های کلان صنعت نفت و گاز
3- تامین مالی پروژه ها و راهکارهای جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی
4- زمینه جلب مشارکت های بین المللی در پروژه های صنعت نفت و گاز
5- تحول در قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز متناسب با ظرفیت های حقوقی شرکت های ایرانی
6- اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت
7- کارآفرینی و ایجاد شرکت های تخصصی مرتبط بمنظور مقابله با تحریم های احتمالی
8- تناسب ظرفیت های پیمانکاران ایرانی در مقایسه با بودجه های قابل تخصیص به پروژه های صنعت نفت و گاز
9- راه کارهای دسترسی به تکنولوژی های جدید و فناوری های نوین