همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

پوستر همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ توسط سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

تغییراقلیم و جنـبه هـای اجتماعـی – اقـتـصـادی

-  تغییراقلیم و پـیــامـدهـای آن بـر مـنـابـع آب

- تغییراقلیم و اثـــرات زیــســـت بــومـی آن

- تغییراقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت

- تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی

- تغییر اقلیم و سیاستهای کاهش انتشارمقالات پذیرش شده در همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار