نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

The First Conference and Festival on Climate Change and Approach towards Sustainable Future

پوستر نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار

نخستین همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط سازمان حفاظت محیط زیست در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کلان همایش:
 

- ایجاد بستر مناسب برای گفتگو و تبادل نظر صاحبنظران نهادهای علمی و اجرائی ذی‌ربط و اثرگذار بر روند تغییر آب و هوا در ایران به منظور ترسیم چشم‌اندازها و چالش‌های سیاستگذاری در مورد پیامدهای تغییر اقلیم بر نسل‌های آتی

- کمک به بومی‌سازی گفتمان جهانی تغییر اقلیم بر اساس شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور و نیز زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفتمان‌های جدید در سطوح ملی و محلی برای توجه به پدیدۀ تغییر اقلیم از منظر اجتماعی و فرهنگی

- ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموعه تلاش‌های دردست انجام جامعه بین‌المللی برای حصول موفقیت در تحقق راهبردهای سازگاری با تغییر ‌اقلیم و کاهش پیامدهای مخرب آن

- افزایش آگاهی و حساس‌سازی افکار عمومی جامعه و به ویژه جوانان و کودکان در زمینه پدیده تغییر اقلیم و اثرات مخرب آن بر نسل‌های آینده با تأکید بر ابعاد اقتصادی–اجتماعی و فرهنگی

- تسهیل تعامل و زمینه‌سازی برای گسترش همکاری‌ سازمان‌های مردم‌نهاد با دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای دست‌اندرکار در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و تغییر اقلیم

- ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت نهادهای اقتصادی و اجتماعی اعم از دولتی و غیردولتی و از جمله فعالین بخش خصوصی با تأکید بر حوزه های صنعت و خدمات برای پشتیبانی از راهبردهای اجرائی سازگاری و کاهش پیامدهای مخرب تغییر اقلیم در ایران

 

- ترغیب نهادهای دولتی ذی‌ربط به اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت مرتبط با تغییر اقلیم مبتنی بر اصول مشارکتی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای

 

 

محورهای همایش:

- تغییراقلیم و جنـبه هـای اجتماعـی – اقـتـصـادی

- تغییراقلیم و پـیــامـدهـای آن بـر مـنـابـع آب

- تغییراقلیم و اثـــرات زیــســـت بــومـی آن

- تغییراقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت

- تغییر اقلیم و جنبه های قانونی ، حقوقی و فراملی

- تغییر اقلیم و سیاستهای کاهش انتشار