دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

12th Congress on Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development

دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف بررسی و تعیین نقش دولت در تحکیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه، دستیابی به ساز و کارهای لازمه و استراتژی‌های مناسب جهت تحقق این امر، دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی را همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار می‌نماید.
بدینوسیله از تمامی پژوهشگران، صنعتگران و صاحب‌نظران دعوت بعمل می‌آید تا با انتقال تجارب و نقطه‌نظرات خود در قالب ارائه مقاله ما را در برگزاری هر چه غنی‌تر این کنگره و دستیابی به راهکارهای مناسب یاری فرمایند.

محور‌ها و موضوعات کنگره:
- در برگیرنده تمامی موضوعات مربوط به ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء و گسترش همکاری‌های سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت می‌باشد. جزئیات بیشتر در مورد محورهای کنگره در فراخوان دوم در اردیبهشت 1378 منتشر خواهد شد.

سایر موارد:
پیشنهاد تشکیل کارگاهها، جلسات تخصصی و میزگردهای تخصصی در زمینه‌های کنگره از طرف صاحبنظران قابل بررسی است. لذا از صاحبنظران و متخصصان دعوت بعمل می‌آید که پیشنهادات خود را جهت بررسی به دبیرخانه کنگره ارسال نمایندمقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی