اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

The first conference on the cultural effects of Kurdistan

پوستر اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

اهداف همایش
1-نقش فرهنگ و تاریخ استان کردستان در پیشرفت و تعالی کشور
2- تنوع  قومی - فرهنگی به عنوان یک  فرصت برای نظام اسلامی
3- نقش فرهنگ بومی کردستان در عزت ملی و اقتدار ایران اسلامی
4 –نقش فرهنگ در الگوی بومی پیشرفت و عدالت
5 – تأثیر هنر و ادبیات کردستان در تقویت و تحکیم هنر و ادبیات ملی

محورها و زیر محورها
 1-نقش فرهنگ و تاریخ استان کردستان در پیشرفت و تعالی کشور
-  طب سنتی در استان کردستان
-  شعائر مذهبی، آئین های مذهبی و نقش آنها در پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
-  توجه به زبان ، لباس (پوشش) و موسیقی کردی به عنوان جلوه های فرهنگی استان
-  نقش پوشش محلی در تقویت عفت و حجاب
-  شخصیت های اثر گذار فرهنگی استان یا نقش آثار و مفاخر کرد در اعتلای فرهنگ ایران اسلامی
-  جاذبه های گردشگری(طبیعی،امام زاده ها،میراث فرهنگی )
-  معرفی جایگاه فرهنگی استان کردستان در فرهنگ ایرانی اسلامی
-  ویژگی های فرهنگی استان کردستان از نگاه رهبری (علما،شعر و اهل هنر)
-  نقش ادبیات (نظم ونثر ) کردی بر هویت اسلامی ایرانی
-  نقش متقابل هنر (موسیقی)کردستان در هویت ایرانی اسلامی
-  تأثیر هنر کردستان در شکل گیری هنر ملی ایرانی

2- تنوع  قومی - فرهنگی به عنوان یک  فرصت برای نظام اسلامی
-  تنوع اقوام در ایران یک فرصت است لذا توجه به گسترش ارتباطات عاطفی بین اقوام مختلف ایرانی
-  نقش فرهنگ بومی کردستان در اعتلای هویت اسلامی ایرانی
-  نقش اسلام در تقویت وحدت بین اقوام ایرانی
-  نقش اقوام به عنوان یک فرصت در پیشرفت و عدالت
-  نقش اقوام به عنوان یک فرصت در وحدت ملی
-  نقش فرهنگ بومی کردستان در همزیستی و وحدت ملی
-  نقش فرهنگ بومی در ایجاد زیرساخت های عدالت و پیشرفت

3- نقش فرهنگ بومی کردستان در عزت ملی و ( اقتدارایران اسلامی )
-  نقش فرهنگی استان کردستان در تقریب مذاهب
-  نقش مؤلفه های فرهنگی در حفظ تمامیت ارضی کشور
-  نقش نظام ارزشی(سنت ها و باورها) در پیشرفت و عدالت
-  نقش فرهنگ بومی کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی
-  نقش فرهنگ بومی کردستان در حفظ تمامیت ارضی کشور
-  نقش فرهنگ بومی کردستان در همزیستی و وحدت ملی
-  نقش فرهنگ کرد در تأمین و تقویت عزت ملی
-  فرهنگ بومی کردستان و تأثیر آن در تقویت وتحکیم اتحاد اسلامی
-  نقش فرهنگ بومی در استقلال همه جانبه کشور
-  نقش نخبگان کرد در تقویت عزت  و افتخار ملی
-  نقش اتحاد ، حضور و آگاهی کردستان در مقابله با جنگ نرم

4 –نقش فرهنگ در الگوی بومی پیشرفت و عدالت
-  نقش فرهنگ بومی در سلامت روان
-  نقش فرهنگ بومی در سلامت اجتماعی
-  بررسی وضعیت موجود و مطلوب استان در تمام جنبه های فرهنگی
-  نقش فرهنگ بومی(خلاقیت فرهنگ بومی) در پیشرفت و عدالت
-  جایگاه کردستان در پیشرفت علمی و فرهنگی کشور
-  نقش فرهنگ بومی در مقابله با فرهنگ ها و الگوهای فرهنگی بیگانه
-  نقش فرهنگ بومی در ایجاد زیرساخت های عدالت و پیشرفت
-  نقش فرهنگ اقوام در پیشرفت وعدالت
-  سهم فرهنگ بومی در گفتمان پیشرفت وعدالت
-  نقش فرهنگ بومی _ محلی در مقابله با جنگ نرم
-   نقش فرهنگ بومی کردستان در صدور انقلاب

5 – تأثیر هنر و ادبیات کردستان در تقویت و تحکیم هنر و ادبیات ملی
-  ادبیات شفاهی و مکتوب
-  صنایع دستی
-  معماری شهری – روستایی
-  بررسی کار و شعر و موسیقی کردی در تبیین هویت ملی
-  نقش سینما کردی در معرفی فرهنگ ایرانیمقالات پذیرش شده در اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان