کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

Congress of Brucellosis in humans and livestock

پوستر کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام

کنگره سراسری بروسلوز در انسان و دام در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان و مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.