اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار

اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار

Creative Cities&sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار

اولین همایش ملی شهرهای خلاق و توسعه پایدار در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ تا ۵ دی ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه بحران های طبیعی شاخص پژوه در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- شهرهای خلاق، بحران های شهری و بلاهای طبیعی

- شهرهای خلاق و آینده پژوهی

- شهرهای خلاق و محیط زیست

- شهرهای خلاق و آلودگی هوا

- شهر های خلاق و انرژِی های پاک

- شهر های خلاق و مدیریت یکپارچه شهری

- شهرهای خلاق و گسترش های شهری

- شهرهای خلاق و و ترافیک

- شهرهای خلاق و عملکرد شهرداری ها

- شهرهای خلاق و مسکن اجتماعی

- شهرهای خلاق و قوانین شهری

- شهرهای خلاق و اشتغال شهری

- شهرهای خلاق و مشکلات اجتماعی

- شهرهای خلاق و سلامت جسمی و روانی

- شهرهای خلاق و توسعه گردشگری

 

-