ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

6th Conference of Irans Scientific Society of Command, Control, Communications, Computers and Intelligences

پوستر ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۱ تا ۹ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی فرماندهی و کن و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

اهداف کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل
ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه C4I
فراهم آوری فضایی جهت تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و محققین حوزه C4I
شناسایی نیازها و چالشها در حوزه هوشمندسازی C4I
شناسایی خبرگان و هسته های تحقیقاتی حوزه C4I در کشور
شناسایی شرکتهای فعال در حوزه C4I
شناسایی محصولات فناوری داخلی در حوزه C4I
توسعه رویکردهای کاربردی بومی
مشارکت گسترده تر بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور
مشارکت گسترده تر دستگاه های حاکمیتی کشور (دستگاه های سه قوه)

محورهای کنفرانس
اصول، اهداف، سیاستهای بالادستی توسعه سامانههای مبتنی بر C4I
چشمانداز، اهداف، سیاستها و راهبردهای توسعه سامانه های C4I در کشور
اولویتهای برنامه های توسعهای در علوم و فناوریها، نیروی انسانی، سازمان، ساختار و مدیریت دانش
آینده پژوهی و دیدهبانی روندهای آینده
نقش سازمانهای مرتبط با مدیریت و کنترل کشور

توسعه علوم و فناوریهای نوین برای ارتقای سامانه های C4I بومی
مفاهیم پایه و بنیادی در حوزه C4I
فن آوریهای نوین ارتباطات و کاربرد آن در C4I
فن آوریهای نوین اطلاعاتی، شبکه و انتقال داده
علوم شناختی در حوزه C4I
فن آوریهای حسگر، شناسایی، هدایت، کنترل و ناوبری
مدیریت جامع زیرساخت های هوشمند
ترکیب و پردازش هوشمند اطلاعات در ارتقای سامانه های C4I
کاربرد داده کاوی و مدیریت دانش در سامانه های C4I
سامانه های تطبیق پذیر، خودکنترل، تصمیمساز، دادهکاو، خودسازمانده بومی در حوزه های C4I

امنیت در سامانه های C4I
امنیت فضای سایبری و تبادل اطلاعات
شبکه های اجتماعی، تهدیدها و فرصتها
آسیب پذیری سامانه های C4I و چگونگی مقابله با آن
امنیت زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی در سامانه های C4I

معماری، مدلسازی، شبیه سازی در فرایندها و سامانه های C4I
مدلسازی کاربر و عاملهای هوشمند
مدلسازی رابط کاربر و ماشین
طراحی و توسعه معماری سیستم های خود تطبیق درC4I
مدلسازی بازی جنگ
مدلسازی و شبیه سازی مدیریت بحران
مدلها و چارچوبهای معماری سامانه های خودتطبیق در C4I

فرماندهی و کنترل در امور نظامی
نقش فرماندهی و کنترل در پیشگیری و مدیریت تهدیدات نظامی
فرماندهی و کنترل در جنگهای نوین
شبکه های هوشمند در سامانه های C4I نظامی
فرماندهی و کنترل در امور انتظامی و امنیتی
جنگهای شبکه مدار، جنگهای ناهمگون، جنگهای اطلاعاتی و جنگهای الکترونیک

فرماندهی و کنترل در امور غیر نظامی
سامانه های یکپارچه توزیع انرژی، بانکداری، بهداشت، درمان، حمل و نقل، ترافیک، تجارت الکترونیک و ....
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرماندهی و کنترل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرماندهی و کنترل حوزه های دولت الکترونیک

ترویج، آموزش و فرهنگسازی در حوزه C4I
الزامات آموزشی تحصیلات تکمیلی در حوزه C4I
مدلها، فرایندها و ساختارهای آموزشی در حوزه C4I
توسعه، ترویج و فرهنگسازی

استانداردها، قوانین و مقررات در حوزه های C4I
قوانین مالکیت مادی و معنوی در حوزه سامانه های C4I
استانداردهای حاکم بر توسعه C4I
تنظیم مقررات(رگلاتوری) حاکم بر C4I
نقش مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات و ارتباطات
نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در عدالت و انضباط اجتماعی
استانداردهای مسائل امنیتی در سیستم های خودکارمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران