همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

پوستر همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور

همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- تبادل نظر درزمینه آخرین دستاوردهای پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه
- پویائی ارتباطات علمی تحقیقاتی فی­مابین پژوهشگران جهت آشنائی از فعالیت­های در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه یکدیگر
- کمک به معرفی فعالان و  پژوهشگران در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه
- ایجاد بستری مناسب جهت ارائه دستاوردهایی در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه
- ارتقای سطح دانش، مهارت­های کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید و پژوهشگران
- نشان دادن توانمندی­هایی در زمینه کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشجویان و اساتید و فعالان این حوزه

 

محورهای همایش:

- نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
- شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
- کارآفرینی و صنعت توریسم
- فضای کسب و کار کشور برای کارآفرینی
- بانکها و موسسات مالی و حمایت از فضای کارآفرینی کشور
- نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
- نظام مالی شرکتهای دانش بنیان
- کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
- نقش تسهیل کنندگی یا مانع تراشی قوانین مربوط به کارآفرینی در کشور
- نقش مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در توسعه فرهنگ کارآفرینی
- و کلیه موضوعات آزاد در حوزه کارآفرینیمقالات پذیرش شده در همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور