اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

First National Conference On Cloud Computing & Business

پوستر اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ توسط وزارت صنعت - معدن و تجارت در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- رایانش ابری، مدل مفهومی و معماری کلان، نهادسازی و توسعه کاربردی .
- رایانش ابری، ایجاد،توسعه و بهبود مستمر کسب و کار و کارآفرینی .
- رایانش ابری، بهره وری حداکثری از ظرفیت های ملی با نگاه اقتصاد مقاومتی .
- رایانش ابری، زیرساختهای امنیتی و فنی با رویکرد پدافند غیر عامل .
- رایانش ابری، قوانین والزامات حقوقی و تنظیم مقررات.
- رایانش ابری، راهکارهای جذب و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی .