کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- مهندسی عمران و توسعه پایدار
- مهندسی سازه،زلزله و بهسازی لرزه ای 
- مهندسی معماری و توسعه پایدار
- مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
-مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
- زیرساخت های شهری
- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
-منظر شهری پایدار و توسعه 
-و...