چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

14Conference on Biophysical Chemistry

پوستر چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران

چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ تا ۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل - انجمن بیوشیمی فیزیک ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهاردهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران با همکاری دانشگاه زابل و انجمن بیوشیمی فیزیک ایران،دانشگاه زابل برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه های مختلف بیوشیمی فیزیک و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی و صنعتی است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می‌شود با ارائه نتایج پژوهش‌های اصیل و منتشرنشده و تجربیات خود بر غنای علمی این کنفرانس بیافزایند.

 

چهاردهمین دوره همایش بیوشیمی فیزیک ایران با حمایت قطب علمی بیوترمودینامیک ایران،اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران،سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد،کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت دانشگاه تهران در تاریخ 4 تا 6 ابان 1395 برگزار می گردد.

 

 

 

اهداف همایش:

-گسترش فرهنگ پژوهش در کشور
-پیشبرد مرزهای دانش
-به روز نگهداشتن آگاهی جامعه دانشگاهی از علوم  بیوشیمی و بیوفیزیک
-ایجاد محلی جهت ارائه کارهای تحقیقاتی دانشجویان و اعضا ی هیأت علمی دانشگاهها
-ایجاد زمینه های مشترک همکاری بین دانشگاهیان
-آشنایی دانشگاهیان از کارهای علمی در حال انجام در کشور
ایجاد زمینه های مشترک همکاری بین قشر دانشگاهی و کارشناسان اجرایی
آگاهی کارشناسان از نوآوریهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی و تکنیکهای جدید
-بحث و تبادل نظر پیرامون کاربرد علوم بیوشیمی و بیوفیزیک در درمان بیماریهایی چون سرطان، دیابت و ...
-ایجاد زمینه های مشترک همکاری متقابل بین همه شرکت کنندگان

 

محورهای همایش:

-اتصال لیگاند پروتئین و هدف گیری دارو
-تا خوردگی ناصحیح پروتئین ها و بیماری ها
-بیوترمودینامیک
-پایداری پروتئین
-بیوانفورماتیک ساختاری و بیوفیزیک نظری
-سنتیک آنزیمی و مهار کننده ها
-بیوشیمی ساختاری و عملکردی
-نانو بیوفیزیک
-بیوشیمی و بیوفیزیک دیابت
-بیوشیمی فیزیک آلاینده ها