نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

The first national conference on architecture, music, literature

پوستر نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

معماری، موسیقی و ادبیات
- سبک شناسی تطبیقی در آثار هنری معماری، موسیقی و ادبیات
- نقد و تحلیل آثار تلفیقی حاصل از ترکیب معماری، موسیقی و ادبیات در خلق فضاهای نمایشی و درام (طراحی صحنه تئاتر و سینما)
- نقد و تحلیل آثار معماری با ایده (کانسپت) شعر یا موسیقی
- بررسی تطبیقی آثار ادبی، موسیقایی و معماری معمار-ادیبان یا معمار-موسیقیدانها

معماری و ادبیات
- تاثیر آثار ادبی و تفکرات برخواسته از آن بر کالبد معماری
- بررسی ریشه های مشترک میان معماری و ادبیات
- بررسی وجوه مشترک مبانی نظری معماری و ادبیات
- بررسی روابط و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم میان معماری و ادبیات در ایران و جهان
- کاربست آرایه های ادبی فارسی در معماری ایرانی
- تحلیل و نقد موردی فضاهای نمایشی (تئاتر و سینما) برآمده از ادبیات داستانی
- نقد و تحلیل موردی خلق فضا و مکان در ادبیات داستانی و شعر

معماری و موسیقی
- بررسی ریشه های مشترک میان معماری و موسیقی
- بررسی وجوه مشترک مبانی نظری معماری و موسیقی
- بررسی و تحلیل وجوه مشترک در معماری سنتی و موسیقی سنتی ایران و سایر ملل
- مطالعه تطبیقی آواز و موسیقی نواحی ایران و تاثیر آن بر معماری سنتی آن مناطق
- بررسی نقش موسیقی در ادراک فضا
- تحلیل و توصیف تکنیک  های معماری در انتقال و پژواک صدا در ساختمان های مختلف با بررسی نمونه های موردیمقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات