اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

The First National Conference on Child and Adolescenet`s Literature

پوستر اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر انار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- تجلی الگوهای ارزشی اسلامی و ایرانی درآثار ادبی کودکان و نوجوانان
- زیباشناسی و زبان شناسی درآثار ادبی کودک و نوجوان
-نقد آثار ادبی  کودک و نوجوان
- محتوا و درون مایه (مضامین فلسفی، دینی، اجتماعی، اقلیمی و بومی) در آثار ادبی  کودک و نوجوان
-روانشناسی و ادبیات کودک و نوجوان (نقاشی و داستان)
-بررسی دوره های تاریخی ادبیات  کودک و نوجوان

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان