اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

01st Conference on Administrative Improvement and Transformation

اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری