سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان

سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان

3rd Congress of Aging Issues in Iran and Other Countries

سومین کنگره بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۶ تا ۸ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید.