سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

03rd Curriculum in the Age of Information and Communication Technology

سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۲ توسط انجمن برنامه درسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات