ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

6National Conference of Environmental Geology

پوستر ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست

ششمین همایش ملی زمین شناسی محیط زیست در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اسلامشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- دستاوردها و پژوهشهای کاربردی در حوزه زمین شناسی محیط زیست

- مطالعات بین رشته ای با نگرش ویژه به ذخایر انرژی، نفت و گاز، ژئونرمال و انرژی های نو

- ملاحظات زیست محیطی در معادن، ذخایر اقتصادی، آلودگی منابع آب و پروژه های مهندسی و عمرانی

- نوآوری و توسعه کاربردی در بخش نانو فناوری زمین شناسی زیست محیطی و زمین پزشکی

- چالش های زیست محیطی، بحران های آب و هوایی، خشکسالی ها، پیامدهای ریزگردها و مخاطرات محیطی

 - نوآوری های آموزشی علوم زمین با رویکرد محیط زیست