سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

3rd Conference of Applied Geology and the Environment

سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست