سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

The 3rd Conference on Accounting, Financial Management and Investment

پوستر سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران

- رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی

- مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت

- بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار

- شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار

- سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی

- جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی

- رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها

- اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

- مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و تئوری

- حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی

- کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت مربوط باشد اختصاص خواهد دادمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری