سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

Control & Application of it in different Industries

پوستر سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف

سمینار تخصصی کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۲ توسط سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات سمینار:

- معرفی کنترل و کاربردهای کنترل در علوم مختلف
- معرفی کاربردهای کنترل در علوم فنی- مهندسی
- تدوین جایگاه ممتاز و منحصر بفرد گرایش کنترل در بین گرایشات اصلی مهندسی برق
- تشریح حوزه های اصلی کاربردی مهندسی کنترل نظیر هوا-فضا، صنایع تولیدی و صنایع فرآیندی
- تشریح جایگاه دانش کنترل در مهندسی نفت و صنایع مرتبط به عنوان اصلی ترین تامین کننده مبنع انرژی جهان
- بیان پاره ای از مباحث تئوریک مرتبط با هر یک از مسایل کاربردی فوق
- معرفی پتانسیل های کاربری و نظری مهندسی کنترل در کشور و جمع بندی مباحث