اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار

اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار

پوستر اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار

اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه معماری و شهرسازی ایوان شمس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

عمران
-فناوری های نوین در ساختمان
-مهندسی سازه و مهندسی زلزله
-مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
-مهندسی راه و حمل و نقل
-مهندسی و مدیریت ساخت
-قشه برداری و ژئودزی
-مهندسی ژئوتکنیک
-مدیریت پروژه و کنترل پروژه
-مهندسی ارزش و مجدد
-مصالح نوین ساختمانی
-تکنولوژی های جدید ساخت
-و سایر موضوعات مرتبط

معماری:
-معماری پایدار
-معماری زمینه گرا
-معماری و طبیعت
-پدیدارشناسی و معماری
-فناوری های نو در معماری
-سبک شناسی معماری
-اقلیم و معماری
-الگوهای معماری بومی
-ساختمان های سبز
-معماری ایرانی - اسلامی
-مرمت ابنیه تاریخی
-معماری و گردشگری
-سکونت گاههای روستایی
-و سایر موضوعات مرتبط

شهرسازی
-شهر و توسعه پایدار
-حمل و نقل و توسعه پایدار
-فرهنگ و هویت شهری
-بافت های فرسوده
-سکونت گاه های غیر رسمی
-حکمروایی خوب شهری
-شهرهای جدید
-شهر الکترونیک
-شهرسازی مشارکتی
-بهسازی و نوسازی شهری
-حقوق شهروندی و قوانین شهر
-شهر، معلولین و کودکان
-مدیریت یکپارچه شهری
شهرسازی ایرانی - اسلامی
-سیما و منظر شهری
-مبلمان و المان های شهری
بانکداری و اقتصاد شهری
-و سایر موضوعات مرتبط

جغرافیا:
-جغرافیا و توسعه پایدار
-گردشگری و توسعه پایدار
-برنامه ریزی شهری و منطقه ای
-برنامه ریزی روستایی
-برنامه ریزی گردشگری
-مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
-علوم جغرافیا و فناوری های نوین
-مدل سازی و توسعه شهری
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-و سایر موضوعات مرتبط

محیط زیست:
-محیط زیست و توسعه پایدار
-محیط زیست و انواع آلودگی ها
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-ایمنی، بهداشت و محیط زیست
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی
-مسائل محیط زیست در کلان شهرها
-مدیریت پسماند شهری
-اقلیم و محیط زیست
-فضای سبز و محیط زیست
-و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار