اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت

اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت

The First National Conference of Accounting & Audit & Management

پوستر اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت

اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی جامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های اصلی همایش:

حسابداری

- حسابداری دولتی و پاسخگویی
- سیستم های اطلاعات حسابداری
- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- تولید و حسابداری مدیریت
- اثر بخشی گرایشات حسابداری
- حسابداری اجتماعی
- حسابداری سرمایه فکری
- حسابداری محیط زیست
- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
- لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها
- اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی 
- مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
- تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها
- استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
- نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری
- کاربرد اینترنت در حسابداری
- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
- حسابرسی وچالش های پیش رو
- حسابرسی عملکرد مدیریت
- و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی

 
مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی ( 5S، شش سیگما، کایزن و ... )
- افق های نوین در مدیریت
- چالشهای فرا روی مدیریت
- مدیریت دانش
- سیستم ارزیابی متوازن
- بازریابی وسرمایه گذاری
- سیستم های اطلاعاتی مدیریت
- مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها
- مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها
- کارآفرینی
- نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
- توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها
- عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
- ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری
- بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان
- مدیریت سود در سازمانها
- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها
- توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
- سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
- مدیریت و بهره وری رسانه
- نقش مدیریت در صنعت
- آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی
- و تمام موضوعات مرتبط با مدیریتمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت