سومین همایش قیر و آسفالت ایران

سومین همایش قیر و آسفالت ایران

3rd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

سومین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ توسط موسسه قیر و آسفالت ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش قیر و آسفالت ایران