دومین همایش قیر و آسفالت ایران

دومین همایش قیر و آسفالت ایران

2nd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

دومین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۳ توسط موسسه قیر و آسفالت ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش قیر و آسفالت ایران