سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پوستر سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

زیست شناسی
-علوم گیاهی
-علوم جانوری
-علوم سلولی و مولکولی
-علوم دریایی و اقیانوسی
-میکروبیولوژی
-بیوتکنولوژی
-بیوفیزیک
-بیوشیمی
-ژنتیک
-زیست شناسی وتوسعه پایدار

علوم طبیعی
-زمین شناسی و علوم خاک
-کشاورزی و منابع طبیعی
-جنگل و مرتع
-محیط زیست و پدافند زیستی
-علوم طبیعی و توسعه پایدار
و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعیمقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران