اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پوستر اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و انجمن حمایت از طبیعت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در اجرای رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی جامعه اقدام به برگزاری اولین کنگره سراسری زیست شناسی و علوم طبیعی ایران بصورت تمام الکترونیک نموده است.

    

محورهای کنگره:

   زیست شناسی

-علوم گیاهی

-علوم جانوری

-علوم سلولی و مولکولی

-علوم دریایی و اقیانوسی

-میکروبیولوژی

-بیوتکنولوژی

-بیوفیزیک

-بیوشیمی

-ژنتیک
- زیست شناسی وتوسعه پایدار

   علوم طبیعی

-زمین شناسی و علوم خاک

-کشاورزی و منابع طبیعی

-جنگل و مرتع

-محیط زیست و پدافند زیستی
- علوم طبیعی و توسعه پایدار
- و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعیمقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران