اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند

اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۳ تا ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط گروه بین‌المللی راهبران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-   تقویت برندسازی ملی جهت حضور قوی‌تر در بازارهای جهانی

-   اهمیت استراتژی‌های برند و برندسازی در توسعه پایدار

-   توجه به برندسازی و استراتژی‌های آن در مدیریت جهادی

-  جایگاه و نقش برندسازی اسلامی و برند حلال

-   تبیین استراتژی‌های برندسازی اجتماعی

-   مسئولیت‌های اجتماعی برندهای ملی

-   نقش قانون‌گذاری در توسعه برندهای ملی

-    جایگاه و نقش دولت‌ها در استراتژی‌های برند ملی

-   نقش بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در برند ملی

-   استراتژی‌های هویت‌سازی و وفاداری برند

-   استراتژی‌های احیای برندها

-   معماری برند

-   رسوایی برند

-   ارزیابی و ارزش‌گذاری برند

-   روابط عمومی و تبلیغات در توسعه برندمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند