همایش منطقه ای کارآفرینی

همایش منطقه ای کارآفرینی

Borujerd Regional Conference on Entrepreneurship

پوستر همایش منطقه ای کارآفرینی

همایش منطقه ای کارآفرینی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بروجرد در شهر بروجرد برگزار گردید.


محورهای همایش:

کارآفرینی و توسعه
- نقش آموزش کارآفرینی در توسعه
- کارآفرینی و توسعه فرهنگی و اجتماعی
- نقش رویکردهای نوین بازاریابی در توسعه کارآفرینی
- کارآفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری

زیر ساخت های کارآفرینی
- زیر ساخت های توسعه کارآفرینی
- خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
- بررسی مبانی نظری دانشگاه های کارآفرین
- نقش کارآفرینی فردی و سازمانی در ارتقای تولید ملی

فرهنگ سازی و کارآفرینی
- خانواده، دانشگاه و فرهنگ کارآفرینی
- فرهنگ کارآفرینی، اشتغال و کسب و کار
- عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

محورهای ویژه:
- تبیین تفکر راهبردی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ها با رویکرد کارآفرینی
- نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
- فرایند ها و ساز و کارهای توسعه کارآفرینی در استان لرستان
- اخلاق محوری و کارآفرینی