پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

5th Iranian Bioenergy Conference

پوستر پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

پنجمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۳ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- معرفی اهمیت موضوع بیوانرژی در ایران و جهان
- افزایش آگاهی نسبت به اهمیت بیوانرژی در صنعت برق، حمل و نقل، محیط زیست و ...
- ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر میان اندیشمندان، محققین، خبرگان علمی و صنعتی در حوزه بیوانرژی
- ارائه روش ها و فن آوری های جدید در حوزه بیوانرژی 
- جلب توجه مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان برای در نظر گرفتن سهم مناسبی برای بیوانرژی در کشور
- گسترش مشارکت و تبادل دانش و اطلاعات بین استادان و پژوهشگران دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنعت
- شناسائی موانع و ارائه راه حل ها برای ایجاد دانش و فن آوری در حوزه بیوانرژی
- تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه بیوانرژی
- ارزیابی توانایی های علمی در زمینه برآورد، طراحی و اجرای برنامه های بیوانرژی های نو
- معرفی نقش پژوهش و تحقیق در پیشرفت صنعت، ایجاد علاقه در شرکت ها، سازمان ها و واحدهای مختلف به امر پژوهش و تعریف نیازهای تحقیقاتی 
- آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردها و تکنولوژی پیشرفته جهان 
- ایجاد همسویی و هماهنگی بین متخصصان و محققان 
- توجه و دقت نظر دست اندرکاران صنعت برق به ضرورت توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست 

 


محورهای همایش:
- چالش های توسعه بیوانرژی در ایران 
- اقتصاد و بیو انرژی، فرصت های سرمایه گذاری در بخش بیوانرژی
- چشم انداز بیوانرژی در ایران و جهان
- جایگاه بیوانرژی در منطقه
- بومی سازی فن آوری استحصال انرژی از منابع زیست توده
- محیط زیست و بیوانرژی
- پتانسیل سنجی، شناخت و توسعه منابع
- تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه بیوانرژی
- تحقیق و توسعه بیو انرژی در ایران
- معرفی نقش پژوهش و تحقیق در پیشرفت صنعت، ایجاد علاقه در شرکت ها، سازمان ها و واحدهای مختلف به امر پژوهش و تعریف نیازهای تحقیقاتی 
- فنآوریهای تولید،تبدیل،ذخیره سازی و مصرف بیوانرژی
- بیوانرژی و توسعه پایدار
- قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز 
- بیوانرژی و صنعت برق
- بیوانرژی در صنعت سوخت و حمل و نقل
- بیوانرژی و محیط زیست
- برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی در توسعه بیوانرژی در ایران
- پالایشگاه های زیستی 
- بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی توسعه بیوانرژی
- بیو انرژی و پدافند غیر عامل 
- کسب دانش فنی و بومی سازی فن آوری های پیشرفته 
- تاثیرات کنوانسیون ها، معاهدات و قوانین بین المللی زیست محیطی بر بخش بیوانرژی