اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

The First Stable Development of National Congress, Green Fuel

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز

اولین همایش ملی توسعه پایدار، سوخت سبز در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط مرکز هم اندیشی توسعه استان استانداری اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- هم اندیشی بین اساتید، دولتمردان و صنعتگران کشور
- تغییر در سبد انرژی مصرفی کشور باتکیه بر فن آوریهای نوین
- دست یابی به سیاست های راهبردی و کلان حفظ محیط زیست
- ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم در زمینه های محیط زیست
- تبلور مجموعه ظرفیت های علمی کشور به منظور حفاظت از محیط زیست

محورهای همایش:

- انرژی های تجدید پذیر، فرصت ها و چالشها
- انرژی های تجدید پذیر و نقش آن در سلامت انسان
- ارزیابی اقتصاد مقاومتی در انرژی های تجدید پذیر
- توسعه پایدار محیط زیست
- نقش پدافند غیر عامل در محیط زیست