اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی

The First National Conference on Biological Findings

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی مراجعه فرمایید.


محورهای تخصصی

·        اکولوژی

·        بیوانفورماتیک

·        بیوتکنولوژی

·        بیوسیستماتیک جانوری

·        بیوسیستماتیک گیاهی

·        بیوشیمی و بیوفیزیک

·        تکامل

·        جنین شناسی

·        زیست شناسی جانوری

·        زیست شناسی دریا

·        ژنتیک

·        سلولی و مولکولی

·        سیستم بیولوژی و علوم وابسته

·        فیزیولوژی جانوری

·        فیزیولوژی گیاهی

·        محیط زیست و فضای سبز

·        میکروبیولوژی

·        نانوبیوتکنولوژیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی