نخستین همایش سراسری بازآموزی در مهندسی ساختمان "بررسی ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها"

نخستین همایش سراسری بازآموزی در مهندسی ساختمان "بررسی ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها"

نخستین همایش سراسری بازآموزی در مهندسی ساختمان "بررسی ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها" در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش 
1‌ـ شیوه‌های آموزش و سنجش حرفه‌ای و اثربخشی آنها در مهندسی ساختمان

1‌ـ 1‌ـ آموزش
1-1-1- آموزش‌های حضوری (شامل برگزاری کلاس، همایش، سمینار و ...)
1-1-2- آموزش‌های مکاتبه‌ای (شامل تهیه و ارسال کتاب، جزوه، فیلم و ...)
1-1-3- آموزش‌های الکترونیکی (شامل تهیه و ارسال CD و ...)
1-1-4- آموزش‌های مجازی (شامل اینترنت، ویدئوکنفرانس و ...)

2‌ـ 2‌ـ سنجش و ارزیابی
2-2-1- آزمون حضوری
2-2-2- امتیاز حضور در جلسات و همایش‌های علمی و جمع‌آوری حد نصاب امتیاز
2-2-3- انجام تحقیق علمی‌‌ـ حرفه‌ای، تألیف مقاله یا کتاب و ...
2-2-4- بررسی سوابق حرفه‌ای و پروژه‌های انجام داده

3‌ـ 3ـ بررسی تجربیات سایر کشورها
3-3-1- مطالعه موردی بازآموزی مهندسان در کشورهای دیگر
3-3-2- مطالعه تطبیقی بازآموزی مهندسان در کشورهای دیگر با ایران

2ـ زیرساخت‌های لازم در بخش آموزش حرفه‌ای
2-1- تعیین چشم‌انداز، اهداف و مأموریت‌ها و تثبیت و حفظ آنها در بخش‌‌های سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی
2-2- نیازسنجی آموزشی و بازآموزی
2-3- مبانی بازآموزی (بر مبنای نیاز Demand Base‌ـ بر مبنای الزام Supply Base)
2-4- شیوه تدوین متون یکنواخت و منابع و مراجع و سرفصل‌های مشخص
2-5- شیوه احراز صلاحیت مجریان در بخش‌های مختلف و شرایط مربوطه
2-6- شیوه احراز صلاحیت مدرسان در بخش‌های مختلف و شرایط مربوطه
2-7- شیوه اجرایی بازآموزی با لحاظ نمودن کلیه مسائل موجود در انواع آموزش و سنجش
2-8- شیوه ارزیابی‌های دوره‌ای مجریان و مدرسان و اقدام به حفظ و ارتقاء کیفیت

3ـ چالش‌های بازآموزی در گذشته، حال و آینده
3-1- مطالعه و آسیب‌شناسی اقدامات گذشته و وضع موجود و انتقال تجربیات مفید جهت پیش‌بینی راه صحیح در ادامه کار
3-2- بررسی نقش نهادهای دولتی و خصوصی در امر آموزش حرفه‌ای و بازآموزی در گذشته، حال و آینده
3-3- حمایت مسئولان و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی با ثبات سیاست‌گذاری‌ها
3-4- ایجاد و تقویت انگیزه و ترغیب مهندسان با فرهنگ‌سازی و اقدامات مؤثر دیگر
3-5- پای‌بندی مجریان و مدرسان به اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف اطلاع‌رسانی، اجرا و ارزیابی
3-6- ارزیابی مجدد و حفظ کیفیت آموزش حرفه‌ای در درازمدت