همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی

همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه پیام نور قائن در شهر قائنات برگزار گردید.


از آنجا که ارج نهادن به مقام شامخ مفاخر دینی، فرهنگی، علمی و ادبی هر منطقه بایسته ترین و شایسته ترین کاری است که بر عهده  اهالی فرهنگ آن نهاده شده است، دانشگاه پیام نور مرکز قاین بر آن شده است تا با برگزاری همایش ملی بزرگداشت یکی از شاعران گران مایه خطه قاینات، مولانا محمد ولی دشت بیاضی گامی در این راستا بردارد. معرفی بیشتر و بهتر جایگاه ادبی، عرفانی و مذهبی این شاعر نامی قرن دهم به جامعه ادبی کشور، آگاهی دادن بیشتر جوانان نسبت به پیشینه فرهنگی شان و بهینه سازی استعدادها و ظرفیت های موجود از اهداف برگزاری این همایش می باشد. لذا از کلیه استادان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می شود با ارسال مقاله و یافته های عالی خویش بر غنای علمی این همایش بیفزایند.
 
محورهای همایش
الف) نقد احوال و اشعار مولانا محمد ولی دشت بیاضی
- جلوه های گوناگون شخصیت ولی (شخصیت، زندگی، تبار شناسی)
- وضعیت جغرافیایی تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عصر ولی
- تصریح و شرح مشکلات اشعار ولی
- ولی و نظریه های ادبی

ب) اندیشه و عرفان مولانا محمد ولی دشت بیاضی
- تجلی عرفان در شعر ولی
- تاثیر پذیری ولی از پیشینیان و تاثیرگذاری بر دیگران
- تاثیر قرآن، حدیث و ائمه اطهار بر شعر ولی
- نقد و تحلیل مضامین اشعار ولی
ج) شیوه شاعری و سبک مولانا محمد ولی دشت بیاضی
- ویژگی های زبانی اشعارولی و بازتاب زبان مادری در شعر ولی
- ویژگی های بلاغی و موسیقیایی اشعار ولی
- امثال و حکم در شعرولی