همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

پوستر همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها

همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه کاشان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:
-گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگردان، مدیران و کارشناسان و برنامه ریزان شهری به منظور بحث و تبادل نظر و فراهم کردن بسترهای علمی پیشرفت ایرانی – اسلامی بافت های فرسوده شهری کشور 
-تبیین مفاهیم و مصادیق فرسودگی و بافت های فرسوده شهری در ابعاد اجتماعی اقتصادی ، جغرافیایی، فرهنگی و کالبدی
-تبیین اصول و روشهای بهینه مدیریت بافت های فرسوده شهری در سطح ملی و منطقه کاشان 
-بهره گیری از تجربیات ملی و بین المللی در مرحله برنامه ریزی بافت های فرسوده و تبیین روش ها و راهکارهای تهیه و اجرای طرح توسعه شهری در بافت های شهری در ایران و کاشان و آران و بیدگل
-تجربه و تحلیل فرصت ها و چالش های فرا روی بافت های فرسوده شهری
-ارزیابی برنامه ها، چشم انداز و نقشه استراتژیک بافت های فرسوده منطقه کاشان 
-بهره گیری از از یافته های جدید پژوهشی
-استفاده بیشتر و بهتر از فضای شهری برای اسکان جمعیت 
-رفع نیاز ساکنان بافت فرسوده به کاربری های خدماتی (ایجاد فضاهای کار و تفریح مناسب)
-بهبود ساختار حمل و نقل در بافت فرسوده و به تبع آن در شهر
-ارتقاء الگوی سکونت و مسکن


محورهای اصلی همایش: 

-مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده
-بافت های فرسوده شهری و ابعاد مدیریتی
-بافت های فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی - فرهنگی 
-بافت های فرسوده شهری، ابعاد کالبدی - فضائی 
-بافت های فرسوده شهری، ابعاد جغرافیائی - زیست محیطی 
-بافت های فرسوده شهری، ابعاد اقتصادی
-بافت های فرسوده منطقه کاشان 
-بافت های فرسوده و گردشگری
-بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل
- احیای بافت های فرسوده شهری بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی و معماری بومی
 مقالات پذیرش شده در همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها