دومین همایش ملی سد سازی

دومین همایش ملی سد سازی

دومین همایش ملی سد سازی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای برگزاری همایش- مطالعات ژئو تکنیکی ساختگاه سد
- مطالعات هیدرولیکی سازه سد
- نشست و تغییر شکل در سد
- کاربرد GIS در سد سازی
- مطالعات مخزن سد
- کنترل تراوش در بدنه و پی سد
- ابزار دقیق و تحلیل تنش و کرنش
- فناوری های نوین در صنعت سد سازی
- هیدرولوژی و مدیریت منابع آب در سد سازی
- کاربرد مهندسی ارزش در صنعت سد سازی
- الگوی مناسب بهره برداری از سد و شبکه

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سد سازی