اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب

اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب

پوستر اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب

اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۲ تا ۱ آبان ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- ژئوشیمی خاکهای شور
- ژنز و مدیریت خاکهای شور
- الگوی کشت در شرایط شور
- حاصلخیزی خاک و تغذیة گیاهی در مناطق شور
- منابع آب در مناطق شور
- برنامه ریزی آبیاری در اراضی شور
- بکارگیری فن آوریهای نوین (GIS و RS ) در شناسایی خاکهای شور
- میکروارگانیسمهای مفید خاکزی و شوری خاک
- مدیریت و تکنیکهای مهار بیابان زایی
- تاثیر ریزگردهای نمکی بر فضای سبز شهری

- اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و خاکمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب