همایش ملی آزاد راه دریا

همایش ملی آزاد راه دریا

همایش ملی آزاد راه دریا در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


همایش آزاد راه دریا
 
با توجه به رشد تردد در محورهای شرقی- غربی کشور در سال های آتی، و به منظور تسهیل تردد در این محور پروژه مطالعاتی احداث آزاد راه دریا توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در دست بررسی و مطالعه است. این آزاد راه از آستارا در غرب استان گیلان آغاز و با عبور از استان های گیلان، مازندران و گلستان تا سه راه کلاله در شرق استان گلستان ادامه می یابد. با اجرای این طرح ضمن بهبود شرایط ترافیکی در حوزه نفوذ طرح، منافع مستقیم و غیرمستقیم دیگری در سطوح محلی، استانی، ملی و بین المللی در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی و گردشگری حاصل می شود.


اهداف برگزاری همایش آزاد راه دریا

با توجه به جنبه های متعددی فنی،‌ اقتصادی،‌ زیست محیطی و مدیریتی که در احداث آزاد راه دریا لحاظ خواهد شد، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تصمیم گرفت همایشی، به منظور جلب نظرات کارشناسان در زمینه های مختلف، برگزار نماید. برگزاری این همایش ملی می تواند نقش مهمی در ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی ذی نفعان این پروژه بزرگ داشته باشد.

اهداف و نتایج مورد انتظار در برگزاری همایش به قرار زیر است:
بررسی مسائل فنی، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی و... پروژه از ابعاد مختلف؛
جمع‌آوری نظرات متخصصان جهت بکارگیری در مطالعات و اجرای طرح؛
اطلاع‌رسانی اهداف و ابعاد پروژه آزاد راه دریا؛
اخذ نظرات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی.