همایش ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها

همایش ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها

همایش ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
• فراهم نمودن بستری برای همفکری و تعامل صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، سیاست‌گذاران، مدیران و اصحاب رسانه در زمینه طراحی و پیاده سازی کرسی‌های آزاداندیشی و ارائه تجربیات موفق در دانشگاه‌های کشور
• فراهم نمودن بستری برای ارائه دیدگاه‌های صاحب‌نظران، اساتید و پژوهشگران در خصوص چگونگی برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی
• فراهم نمودن بستری برای بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کرسی‌های آزاد اندیشی
• فراهم نمودن بستری برای بروز و ظهور خلاقیتها و راهکارهای نوآورانه در زمینۀ آزاد اندیشی حقیقی
• فراهم نمودن بستری برای اطلاع رسانی شفاف و تلاش در جهت افزایش معرفت و بصیرت مخاطبان


محورهای همایش:
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در توسعه پایدار علمی و فرهنگی کشور
• نقش و جایگاه رسانه‌ها در توسعه و ترویج فرهنگ آزاد اندیشی
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در تدوین برنامه های توسعه فرهنگی کشور
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در توسعه و ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی و استکبار ستیزی
• نقش کرسی‌های آزاد اندیشی در افزایش بصیرت در جامعه
• ساختار کرسی‌های آزاد اندیشی و نحوه پیاده سازی آن در دانشگاه‌ها
• زیرساخت ها و سازوکارهای مورد نیاز برای راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها
• اساسنامه کرسی‌های آزاد اندیشی و مبانی حقوقی آن
• فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دانشگاه‌ها در راه‌اندازی کرسی‌های آزاد اندیشی
• تحلیل تطبیقی (تشابه‌ها، تفاوت‌ها و...) فرآیند کاری و نحوه فعالیت کرسی‌های آزاداندیشی در مقایسه با کرسی‌های نظریه‌پردازی
• راهکارهای عملیاتی شدن دستاوردهای کرسی‌های آزاد اندیشی در جامعه