سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

The 3rd International Sport Scientific Conference of Asian Universities

پوستر سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا
محور اصلی:
رشد و تعالی دانشجویان دانشگاههای آسیا از طریق ورزش

سایر محورها:
توسعه ورزش همگانی در دانشگاههای آسیا
بازاریابی و ارتباطات در ورزش دانشگاههای آسیا
مطالعات موردی در مدیریت و سازمان دهی ورزش دانشگاهها
فلسفه داوطلبی به عنوان نقطه قوت ورزش دانشگاههای آسیا
بودجه ریزی، تامین اعتبار و امور مالی در ورزش دانشگاههای آسیا
طراحی و تدوین برنامه های استراتژیک در ورزش دانشگاههای آسیا
اهمین فناوریهای نوین در ارتقاء و توسعه ورزش دانشگاههای آسیا
نقش فعالیتهای ورزش دانشگاههای آسیا در بین دانشجویان در فرهنگ ها و جوامع
کاربرد علوم ورزشی در ارتقاء ورزش دانشگاهی