اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

پوستر اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ توسط شرکت دانش بنیان ساج گستر کاسپین با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

معماری و توسعه پایدار :
-  معماری و هویت شهری
-  معماری پایدار
-  روش ها و فناوری های نو در در معماری
-  انرژی های نو در معماری
-  سبک شناسی معماری
-  معماری خیابانی
-  تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-  گرافیک شهری
-  مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-  معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
-  معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-  نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
-  الگوهای معماری بومی
-  معماری منظر
-  بوم شناسی
-  زیبایی شناسی در معماری
- و سایر ایده های نوین با معماری شهری

 محیط زیست و توسعه پایدار

-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری و شهر سبز
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
-مکانیسم های توسعه پاک
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
-مدیریت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهری و تصفیه
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن

جغرافیا و توسعه پایدار
- سیستم اطلاعات جغرافیایی
- جغرافیای شهری
- جغرافیای روستایی
- جغرافیای انسانی
- جغرافیای طبیعی
- جغرافیای پزشکی
- جغرافیای سیاسی
- جغرافیای حمل و نقل
- جغرافیا و ژئوموفولوژی
- جغرفیا و کارتوگرافی
- جغرافیا و محیط زیست
- جغرافیا و منابع طبیعی
- جغرافیا و محیط زیست دریایی
- جغرافیا و آمایش سرزمین
- جغرافیا و مدیریت بحران
- جغرافیا و کاهش مخاطرات طبیعی
- جغرافیا و اقلیم شناسی 

 شهرسازی و توسعه پایدار
-    برنامه‌ریزی شهری
-    برنامه‌ریزی حمل و نقل
-    برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی
-    برنامه‌ریزی شبکه‌های زیرساختی
-    برنامه‌ریزی محیط زیست
-    طراحی شهری
-    برنامه ریزی منطقه ای 
-    مدیریت شهریمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار