نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

پوستر نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳ توسط شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان در شهر مرودشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

بخش روان شناسی:

- رهبری معنوی

-اخلاق سازمانی

-هوش معنوی

-هوش اخلاقی

-تعالی معنوی

-سرمایه معنوی

-معنویت محیط کا

-سازگاری اجتماعی

-رشد اخلاقی

-رشد اجتماعی

-هوش هیجانی

-ارتباط موفق

-نظریه های یادگیری

-شادکامی

-عزت نفس و موضوعات مرتبط

  بخش مدیریت :

- بهره وری

- توانمند سازی

-عدالت سازمانی

- رفتار شهروند سازمانی

-هوش سازمانی

- رضایت شغلی

-تعهد سازمانی

- کیفیت زندگی کاری

-اعتماد سازمانی

-سبکهای رهبری

-خودکارآمدی

- عملکرد شغلی

- مدیریت دانش  ساختار

-انگیزش

-مدیریت استعداد

-مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی

-سلامت سازمانی

-هویت یابی سازمانی

-جانشین پروری

-مدیریت جهادی

-درون سازمانی با بهروری

-اخلاق زیستی

-مسئولیت اجتماعی

-هویت یابی سازمانی

-بافت سازمانیو موضوعات مرتبط

بخش تعلیم و تربیت :

- تعلیم تربیت دینی

-روش تدریس نوین

-پیشرفت تحصیلی

-هوشمند سازی

-برنامه درسی پنهان

-عملکرد تحصیلی

-آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان

-آموزش و پرورش و خلاقیت اموزش و پرورش و هوشمند سازی

-آموزش و پرورش و هوش معنوی

-آموزش و پرورش و اثر بخشی

-روش های یاد ددهی و یادگیری

-فضای آموزشی

-ارزشیابی

-تربیت اخلاقی

-تربیت شهروندی

-تفکر انتقادی

-هدایت تحصیلی

-افت تحصیلی

-انگیزه پیشرفت

آموزش های فنی حرفه ای و موضوعات مرتبط

بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی:

- مدیریت ورزشی

-فیزیولوژی ورزشی

-آسیب های ورزشی و موضوعات مرتبط

بخش مشاوره :

-مشاوره شغلی

-مشاوره خانواده

-مشاوره تحصیلی

-مشاوره مدرسه  و موضوعات مرتبط

بخش آزاد:

پژوهشگران محترم می توانند کلیه مقالات علمی که دستاورد پژوهشی خود در سایر موضوعات درج نشده درمحورهای کنفرانس می باشند را می توانند جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی