همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44

همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44

همایش نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۷ تا ۲ تیر ۱۳۸۷ توسط سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای ارائه مقاله

1. چگونگی حمایت دستگاه‌های نظارتی از سرمایه‌گذاری سالم
2. نقش دستگاه‌های نظارتی دربرطرف کردن موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
3. بررسی نقش و تأثیر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در توسعه رقابت‌پذیری فضای کسب و کار اقتصادی و جلوگیری از انحصارات
4. بررسی نقش و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش خطرپذیری (ریسک) آن.
5. راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اعمال نظارت‌های غیرکارآمد و غیرضرور، بر فعالیت‌های نهادهای اقتصادی
6. بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات در پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اصل 44 و نظارت بر آن
7. بررسی نقش دستگاه‌های نظارتی در مراحل بعد از واگذاری شرکت‌های دولتی
8. ارائه الگوی ارزیابی و نظارت بر چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی
9. مطالعه تطبیقی درخصوص نحوه نظارت بر خصوصی‌سازی در سایر کشورها
10. جایگاه و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 
11. جایگاه و نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
12. جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
13. جایگاه و نقش سازمان حسابرسی در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
14. نقش نظارتی نهادهای بخش غیردولتی بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
15. نحوه تعامل و اثربخشی دستگاه‌های نظارتی با یکدیگر در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44
16. نقش نظارتی و فرهنگی کشور، در بسترسازی فرهنگی، جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
17. موضوع انتخابی در راستای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

علاقمندان به شرکت‌ در این فراخوان می‌توانند خلاصه مقالات خود را در یک حلقه CD یا دیسکت (در قالب نرم‌افزار word) به همراه یک نسخه چاپی و یک قطعه عکس 4*3 به دبیرخانه همایش واقع در تهران ـ خیابان سپهبد قرنی ـ تقاطع خیابان طالقانی ـ سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره‌کل توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.