اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

The First International Conference on Architectural Restoration and Retrofitting Historic Buildings

پوستر اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی

اولین همایش بین المللی مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مرمت معماری و مقاوم سازی بناهای تاریخی
-نقش ارزش های فرهنگی تاریخی در مرمت و مقاوم سازی
-ارزش های معنوی و کاربردی در مقاوم سازی
-نقش کاربری های موزه ای و عملکردی در مرمت و مقاوم سازی
-فن آوری های جدید در مقاوم سازی
-تجارب انجام یافته در مرمت و مقاوم سازی
-مقاوم سازی گونه های مختلف معماری (پل-خانه-بازار-کاروانسرا-کارخانه و...)
-مقاوم سازی در مقیاس شهر ،  بافت و مجموعه های تاریخی
-شیوه های مداخله و مصالح نوین مورد استفاده در مرمت و مقاوم سازی

 ساختار و سازمان در مقاوم سازی بناهای تاریخی
-جایگاه مقاوم سازی بناهای ارزشمند تاریخی-فرهنگی در مقررات ملی ساختمان
-جایگاه جامعه مشاوران و پیمانکاران در توسعه مقاوم سازی
-توالی منطقی در تهیه-ارزیابی-تحلیل و طراحی پروژه مقاوم سازی
-نظام مهندسی و مرمت و مقاوم سازی
- جایگاه و نقش سازمان های مداخله گر در مقاوم سازی(میراث فرهنگی-شهرداری-راه و شهرسازی-عمران و بهسازی و....)
 
مقاوم سازی بناهای تاریخی و زلزله

جایگاه تخصص های مختلف در مقاوم سازی بناهای تاریخی
روش های حفاظت در برابر زلزله