اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه بین المللی معماری - شهرسازی مهراز شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-منظر شهری پایدار
-معماری و توسعه پایدار
-شهرسازی و توسعه پایدار
-عمران شهری و توسعه پایدار
-جغرافیا، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار
-حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
-گردشگری، میراث فرهنگی و توسعه پایدار
-محیط زیست شهری و توسعه پایدار
-مدیریت بحران، امنیت شهری و توسعه پایدار
-جامعه، فرهنگ شهری و توسعه پایدار
-اقتصاد شهری و توسعه پایدار
-مرمت شهری و توسعه پایدار
-مدیریت شهری و توسعه پایدار
-سایر موضوعات و ایده های نوین

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار