اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

پوستر اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط شبکه محیط زیست استان مرکزی و اتاق بازرگانی - صنایع - معادن و کشاورزی اراک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اراک برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای عمومی :

محیط زیست و زیست بوم پایدار:
- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار
- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی
- مدیریت پسماند و زیست بوم تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی

اجتماع و زیست بوم پایدار :
- مفاهیم ، قلمرو سیاست اجتماعی ونقش آن در توسعه پایدار جایگاه شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی و شهری در پایداری زیست بوم
- آسیب شناسی سیاست های اجتماعی قوانین و اقدامات توسعه ای موجود ( سطح ملی و منطقه ای )
- آینده پزوهی و راهکارهای ارتقاء پایداری اجتماعی در سطوح مختلف سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا
- ارزش ها نگرش ها و رفتارهای فرهنگی شهروندان و جایگاه آن در شکل گیری زیست بوم پایدار

اقتصاد و زیست بوم پایدار:
- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم
- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها
- انرژی های نوین و پایداری زیست بوم
- نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست


محورهای ویژه :

- آلودگی های شهری استان مرکزی و راهکارهای برون رفت از بحران
- الگو های پایدار حمل و نقل شهری اراک
- توسعه زیست بومی صنایع در شهرهای استان مرکزی
- تالاب کویری میقان و بهره برداری پایدار زیست بومی
- بحران آبی دشت های استان مرکزی و راهکارهای مدیریت زیست بومی
- برنامه ریزی کاربری زمین و نقش آن در پایداری زیست بوم
- ظرفیت ها، چالشها و راهکارهای مدیریت زیست بومی

 

 

 


رییس کل همایش: مهندس محمد مصطفوی
دبیرکل همایش: دکتر محمدحسین محمدی

اعضای کمیته علمی تخصصی
رییس کمیته علمی : دکتر محمدباقر صدوق  
دبیر کمیته علمی: دکتر سیاوش آقاخانی
 
 کمیته محیط زیست :
رییس کارگروه :دکتر امیر انصاری 
دبیر کارگروه: دکترحمیدرضا مهاجرانی

 کمیته اقتصاد :
رییس کارگروه:دکتر علی یوسفی
دبیر کارگروه:دکتر محمدرضا داوری

 کمیته اجتماعی :
رییس کارگروه:آقای غلامرضا فتح آبادی
دبیر کارگروه:آقای مهدی مبارکی

اعضا کمیته اجرایی:
رییس کمیته اجرایی: دکتر فرید ثاقبی
دبیر کمیته اجرایی: خانم جمیله شکرایی

اعضا کمیته تبلیغات:
رییس کمیته تبلیغات: خانم طیبه اصفهانی
دبیر کمیته تبلیغات :خانم عاطفه دیده ور
مسئول روابط عمومی: خانم مهندس سارا ابراهیمی

دبیر خانه همایش:
رییس دبیرخانه:خانم مهندس مریم سلیمانی
مسئول دبیرخانه:خانم مهندس عارفه عباسی فرد
دبیر دبیرخانه:خانم مهندس نرگس سادات حسینی میرصفیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه